Tag:

Mùi tanh cá biển

TTCT - Mùi tanh thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực (tanh hôi, tanh tưởi...), thậm chí theo nghĩa bóng. Hiểu như thế thì cũng hơi oan cho mùi tanh, nhất là cá biển.