Tag:

Mười Xỉn

TTCT - ​Thiên hạ bình rằng con cái nhà Mười Xỉn sở dĩ hết tính người là bởi cha nó ích kỷ mà ra. Cha nội Mười tạo ra sinh linh rồi để mặc chúng lớn lên như cỏ dại trên đồng hoang. Bầy trẻ đã bị khốn khó vùi dập đến no nên bị lòng tham đẩy vào vực tối. Thực là đáng buồn.