TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRÍ

Tác giả

Tổng số bài viết : 11 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - ​Thiên hạ bình rằng con cái nhà Mười Xỉn sở dĩ hết tính người là bởi cha nó ích kỷ mà ra. Cha nội Mười tạo ra sinh linh rồi để mặc chúng lớn lên như cỏ dại trên đồng hoang. Bầy trẻ đã bị khốn khó vùi dập đến no nên bị lòng tham đẩy vào vực tối. Thực là đáng buồn.

Truyện ngắn

TTCT - Tèo Tích khét tiếng ở khu tái định cư X về kỹ thuật chạy xe bốc đầu. Bằng bánh sau, nó lướt cả trăm mét mới cho bánh trước tiếp mặt đường. Bọn trẻ trâu nể lắm. Một anh, hai cũng anh - chúng gọi - ra chiều kính trọng.

TTCT - Phụng lấy chồng năm mười tám. Hai mươi hai năm sau cô có cháu nội. Thằng con trai đang học năm hai, yêu đương không kế hoạch, cái bụng cô sinh viên đội áo.