Tag:

Mỹ - Saudi Arabia

TTCT - Đồng minh, thân hữu, nước Mỹ đã và đang có rất nhiều. Thường thì quan hệ tùy thuộc Mỹ nhiều hơn, do lẽ Mỹ là đệ nhất cường quốc giữ vai trò lãnh đạo thế giới, theo cách nói quen thuộc của Nhà Trắng. Cũng có nơi, có lúc quan hệ này là tương thuộc (anh cần tôi, tôi cần anh). Song đến mức bất cần như Saudi Arabia thì hiếm thấy!