Tag:

Nafosted

TTCT - Đã có rất nhiều số liệu sống động để nhìn nhận lại tương đối toàn diện hiệu quả hoạt động của một trong những mô hình tài trợ nghiên cứu khoa học vốn được rất nhiều người kỳ vọng: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted).

TTCT - Trong quá khứ, đã có nhiều phàn nàn về sự thiếu công bằng và minh bạch trong việc phân phối tài trợ cho nghiên cứu khoa học (NCKH). Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) ra đời nhằm khắc phục những khiếm khuyết này. Nhìn lại một năm hoạt động của quỹ, sứ mệnh đó đã đạt hay chưa?