Tag:

Nancy Pearl

TTCT - Tới Hà Nội trung tuần tháng 10 này để tham gia đối thoại về sách trong khuôn khổ chương trình “Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh trung học phổ thông”, bà Nancy Pearl (71 tuổi), người được báo The New York Times gọi là “người phát ngôn của giới thư viện”, trò chuyện cùng TTCT về cách đọc sách cũng như niềm vui và nỗi buồn của một người đọc.