Tag:

Netizen

TTCT - Tôi từng có bạn gái, lâu lâu rồi, tạm gọi là cô X. Không có chuyện gì đáng kể, ngoài việc cô ấy mỗi khi ngồi xuống là rút điện thoại di động ra đặt lên bàn. Thoạt tiên tôi tưởng vì vướng víu do cô ưa mặc đồ bó sát người, té ra không phải. Mấy tuần nay tôi làm quen cô Y, cô không bao giờ để điện thoại lên bàn, nhưng... cô mang tới một bất ngờ còn hơn bất ngờ từ cô X.