Tag:

New Form

TTCT - Triển lãm New Form 1 (*) của nhóm các nhà điêu khắc: Khổng Đỗ Tuyền, Lê Lạng Lương, Nguyễn Huy Tính, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Bảo Sơn, Phạm Thái Bình, Thái Nhật Minh và Trần Trọng Tri là giai đoạn 1 của một dự án đường dài, mở đầu bằng một triển lãm nhóm chung và dự kiến kết thúc bằng chuỗi triển lãm cá nhân của mỗi nhà điêu khắc.