Tag:

Neymar

TTCT - World Cup đề cao tinh thần màu cờ sắc áo, sự xả thân vì nghĩa vụ với tổ quốc, và những đội bóng như các tập thể; nhưng bóng đá, như mọi môn thể thao khác, luôn cần những người hùng cá nhân, những câu chuyện kể của cái tôi, để thực sự tạo ra cảm xúc và sự khác biệt.