Tag:

Ngày độc lập

TTCT - Để xem tuần này, ngày 21-7, người Bỉ mừng quốc khánh như thế nào. Không vì chuyện đau lòng xảy ra ở Nice (Pháp) tuần trước mà sợ hãi hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập, nhưng trong hồ sơ chống khủng bố và sổ tay cảnh sát đã ghi nhớ thêm vũ khí đáng sợ mới: xe tải.