Tag:

Nghê Ni

TTCT - “Mưu nữ lang” là cách báo chí Trung Quốc gọi những nữ diễn viên chính lừng danh từ những bộ phim “bệ phóng” của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Cùng với bộ phim mới Kim lăng thập tam thoa vừa ra mắt, nữ diễn viên Nghê Ni được cho sẽ là một “Mưu nữ lang” mới.