Tag:

Nghề thủ công truyền thống

TTCT - Là thợ đúc, lão đúc tất tần tật. Nhưng đúc chuông ở Quảng Ngãi nhiều thập niên rồi chỉ có mỗi mình lão. Chuông nặng hàng tạ từ lò đúc của lão được thỉnh về các chùa, ngân vang nhiều dặm xa trong không gian tĩnh mịch.