Tag:

Nghề truyền thong

  • TTCT
  • 28/11/2013
  • 1077 từ

TTCT - Họ vẫn ở đâu đó: một góc phố, một gốc cây, một ngã ba đường, một chỗ ngồi không thể chật hẹp hơn nữa nơi đầu hẻm hay cuối chợ, với những công cụ hành nghề đơn giản như cả trăm, cả vài chục năm trước vẫn đơn giản như vậy, chờ đợi những người khách quen.

TTCT - “Trên đường hướng về ngày mai của các nghề truyền thống Huế, tôi gặp được trúc chỉ” - nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã bắt đầu tham luận của ông như thế tại hội thảo về nghề truyền thống Huế tháng 4-2013.