Tag:

Nghèo sức mạnh

TTCT - Nghèo không chỉ là con số thu nhập bình quân đầu người dưới 1 USD/ngày, là cuốn sổ chứng nhận hộ nghèo hoặc những chật vật chạy từng bữa ăn của nhiều người dân. Hiểu được chúng ta đang nghèo như thế nào có thể là một tiền đề quan trọng để bước ra khỏi cái nghèo một cách thật sự.