Tag:

Nghĩa địa số

TTCT - Chỉ trong vài thập niên nữa, Facebook sẽ trở thành “mảnh đất lắm người nhiều ma” theo đúng nghĩa đen: tài khoản của người đã qua đời nhiều hơn người còn sống. Những gì thuộc về ta trên không gian ảo sẽ trở thành “di sản”, nhưng ai sẽ là người thừa hưởng chúng?