Tag:

Ngô Minh Thiện

TTCT - Điều những bạn trẻ này chia sẻ với nhau là dùng sức của mình để đem lại niềm vui cho người khác. Là những người gieo hạt, nhưng khi hoa nở họ lại là những người mang tặng tất cả.