Tag:

Ngô Văn Năm

TTCT- Vào những ngày Sài Gòn - Gia Định sôi sục không khí cướp chính quyền, mùa thu năm 1945, chi ủy Nhà máy Ba Son dưới sự chỉ huy của bí thư Tư Bầy (Đôn Văn Bầy) bàn luận sôi nổi về việc tổ chức bộ máy điều hành công xưởng trong tương lai.