Tag:

Người thành thị

TTCT - Gần gũi với thiên nhiên sẽ tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con người. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiên nhiên không nhất thiết phải lên rừng xuống biển mà có ngay ở quanh ta, miễn là chúng ta nhìn và cảm nhận chúng đúng cách.