Tag:

Nguyễn Đức Hiệp

TTCT - Hai cuốn sách Sài Gòn - Chợ Lớn qua những tư liệu quý trước 1945 và Sài Gòn - Chợ Lớn - Ký ức đô thị và con người (NXB VHVN TP.HCM) chứa nhiều tư liệu, hình ảnh, bản đồ... có giá trị của nhiều tác giả, gợi lại ký ức lịch sử và xã hội rực rỡ của một Sài Gòn xưa.