Tag:

Nguyễn Phi Hùng

TTCT - Bấy lâu ai cũng chủ quan nghĩ rằng học thêm - dạy thêm mang nhiều tiêu cực, như là học sinh bị ép học thêm, dạy thêm tràn lan, hình ảnh người thầy xấu đi khi dạy thêm... Thế nhưng hỏi chuyện trực tiếp học trò học thêm từ thôn quê đến thành phố thì thấy... không phải vậy!

TTCT - Giáo viên bậc trung học chỉ dạy một hoặc hai môn. Gặp bộ môn nhiều tiết, cả trường hai ba chục lớp, thầy dạy một hai lớp cộng kiêm nhiệm là đủ số giờ quy định.