NGUYỄN PHI HÙNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 8 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Chương trình toán phổ thông hiện nay là loại toán theo trào lưu toán học mới của nhóm Bourbaki ở phương Tây những năm 1960. Đó là loại toán tư duy hình thức đã cáo chung vào những năm 1970-1980 vì làm rối trí học trò, nhưng vẫn hiện diện trong sách giáo khoa (SGK) của ta.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Giáo viên bậc trung học chỉ dạy một hoặc hai môn. Gặp bộ môn nhiều tiết, cả trường hai ba chục lớp, thầy dạy một hai lớp cộng kiêm nhiệm là đủ số giờ quy định.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Tôi thường nghe người lớn hỏi các cậu bé rằng lớn lên con tính làm kỹ sư, bác sĩ hay làm nghề gì đó. Lạ thay, “nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” lại không được nhắc đến.

TTCT - Tôi quen một người học đến tú tài trước năm 1975, sau anh đi thanh niên xung phong rồi làm công nhân nông trường. Anh có hai con, một trai tên Vũ là tiến sĩ văn học, một gái tên Vân là cô giáo cấp II.