Tag:

Nguyễn Quốc Dân

TTCT - 5 năm, họa sĩ sinh năm 1984 Nguyễn Quốc Dân có bốn triển lãm cá nhân, tất cả xoay quanh dòng tranh phi lập thể. Quyết liệt theo đuổi lối vẽ riêng, triển lãm nào của anh cũng mang đến bất ngờ.