Tag:

Nguyễn Việt Hà

TTCT - Cả Paul Auster, Philip Roth và Nguyễn Việt Hà đều có một điểm chung rất lạ, không chỉ ở sự nương náu của họ trong niềm tin đậm tính khải huyền. Bằng cách viết về sự viết của chính mình, họ tự nhận lấy sứ mệnh dự cảm và loan báo...

TTCT - Trưa nắng nhợt, Phương Đông với Thảo Nhi đến ngồi ở quán giả Pháp lưng chừng giữa phố Nhà Thờ đợi khách. Sắp tết tây quán vắng, một đứa gọi cốc nước cam, còn đứa kia gọi một ly kem có cắm cái ô nhỏ màu sặc sỡ.