Tag:

Nhà văn Klaus - D. Heid

TTCT - Nói cho cùng, cuộc đời có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, lúc đó con người mới lờ mờ ngộ ra rằng họ đã bỏ lỡ những gì!