Tag:

Nhân tố Enzyme

TTCT - Bác sĩ Hiromi Shinya (Nhật), trong sách Nhân tố Enzyme, cho rằng ăn sữa chua gây ra tiêu chảy nhẹ và quan niệm ăn sữa chua hằng ngày tốt cho đường ruột là hoàn toàn “nói dối”. Trái lại, thường xuyên ăn sữa chua sẽ khiến đường ruột xấu đi. Sự thật thế nào?