Tag:

Nhân vật của năm 2015

TTCT - Gần giống dịp ông Obama nhận giải Nobel hòa bình khi mới nhậm chức, giải Person of the year năm nay cho nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Vì bà không được chính đồng bào mình tuyệt đối ủng hộ? Hay vì bà là người phụ nữ đầu tiên được giải này sau 29 năm? Vì các ứng viên đứng cạnh bà là thủ lĩnh ISIS Al-Baghdadi, người hùng Vladimir Putin và Donald Trump?