Tag:

Nhật và TPP

Trong tuần qua, các nước thành viên khác của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngoài Mỹ đã liên tục xúc tiến nhiều nỗ lực để tìm ra đường đi mới cho thỏa thuận này, bất chấp việc có mặt nước Mỹ hay không.