Tag:

Những gương mặt indie của nhạc Việt

TTCT - Theo thời gian, những người nghệ sĩ qua Internet - đúng hơn là qua những gia tài tư liệu trong quá khứ âm nhạc mà chúng ta đã kế thừa một cách chật vật cho đến chỉ mới vài năm qua - dường như đang tìm được tiếng nói cho riêng mình rõ nét hơn.