Tag:

Học giả Noam Chomsky:'Trong vài thế hệ nữa, xã hội có tổ chức của loài người có thể diệt vong'

TTCT - "Tôi nghĩ cần một phong trào quần chúng mạnh mẽ, để thúc ép truyền thông đề cập tới các cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt bằng cách tạo ra áp lực liên tục. Hoặc đơn giản là tạo ra các kênh thông tin thay thế để áp đảo thị trường thông tin" - Noam Chomsky.