Tag: Nobel cho Việt Nam

TTCT - Mỗi năm cứ đến mùa giải Nobel, tôi xôn xao nghĩ đến nền đại học nghiên cứu Việt Nam. Biết đến bao giờ Việt Nam có được những nhà khoa học được đề cử cho giải Nobel?