Tag: Nobel Hóa học 2019

TTCT - Giải Nobel hóa học năm 2019 đã được trao cho ba nhà khoa học John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham và Akira Yoshino “cho việc phát triển các loại pin lithium-ion”. Sự ra đời pin Li đã ảnh hưởng to lớn đến công nghệ và đời sống, trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của cuộc cách mạng không dây như chúng ta đang thấy.