Tag: Nơi hàng tốt xấu có đủ

TTCT - LTS: Thích hay không thì việc kéo nhau từ mạng ảo ra đời thật để “giải quyết vấn đề” đã là thực tế mà các thành viên “net gen” đối mặt. Và cũng từ mạng ảo kéo ra đời thật là những đám đông của không ít những “anh hùng bàn phím”... Nên nhìn những sự việc này thế nào? TTCT giới thiệu với bạn “bàn tròn online” với sự tham gia của những thành viên thế hệ này.