Tag: Nudge

TTCT - Giải Nobel kinh tế năm 2017 đã được trao cho giáo sư Richard Thaler. Những đóng góp cho kinh tế học hành vi của vị giáo sư Trường Kinh doanh Booth, Đại học Chicago (Mỹ) này được biết đến nhiều qua lý thuyết “Cú hích” mà nhiều quốc gia đã ứng dụng để cải thiện dịch vụ công.