Tag: Nuôi dạy trẻ hoang dã

Chỉ trong vòng một thế hệ qua, hiện đại hóa, công nghệ hóa và đô thị hóa đã gần như tiêu diệt hẳn tinh thần hoang dã kiểu “người rừng Tarzan” của trẻ em toàn cầu. Theo một số liệu thống kê gần đây, tại Mỹ trung bình một đứa trẻ chỉ được tiếp cận với thiên nhiên khoảng 7 phút hằng ngày, trong khi lại ngồi trước các loại màn hình điện tử khoảng bảy giờ.