Tag:

Oleg Voronoi

TTCT - Tại Festival văn học Nga - Thái Bình Dương diễn ra (online) vào các ngày 25 và 26-9 năm 2020 với sự tham gia của các nhà văn Nga và các dịch giả Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc…, “văn xuôi sinh thái” đã được đề cập như một trong những xu hướng của văn học Viễn Đông (Nga). TTCT giới thiệu một truyện ngắn của dòng văn xuôi này.