Tag:

Olivier Massis

TTCT - Có hai người bạn cùng tên là Olivier, đều là người Pháp và sống ở Singapore. Olivier Mermet, họa sĩ, và Olivier Massis, giáo viên dạy văn học và kịch. Họ còn có một điểm chung nữa: tình yêu Việt Nam. Và kết quả của tình yêu ấy là một cuốn truyện tranh tiếng Pháp dành cho du khách La quête du dragon (tạm dịch: Theo dấu vết rồng).