Tag:

Chuyện con cá và phenol

TTCT - Sau hồi rùm beng chuyện con cá nục nhiễm phenol, nói thêm một chút về chất này để hỏi thêm lần nữa về con cá, vốn vẫn đang hồi mạt vận.