Tag:

Phó mát Idiazabal và đàn cừu hạnh phúc

Đi chơi, dù là trong nước hay ngoài nước, tôi thích đến một trang trại, một cánh đồng hay một đồn điền nào đấy. Thật sự là gặp người nông dân có tâm có trí sẽ học được nhiều thứ.