Tag:

Phở Việt

TTCT - Món phở, nếu nhìn như là một món ăn, có những quy chuẩn của nó. Bước vào quán phải ngửi thấy mùi nước dùng đúng kiểu, ngồi vào bàn phải nhìn thấy những loại gia vị đúng kiểu và bưng bát phở ra phải nếm được vị đúng kiểu. Đó là đi ăn món phở. Đó là bát phở - như một món ăn quốc hồn quốc túy đầy đủ phẩm cách - làm say lòng người.