Tag:

Phthalates

TTCT - * Đầu tháng 12, cơ quan chức năng Singapore đã cho thu hồi hàng trăm đồ chơi trẻ em là thú nhún do nghi ngờ độc chất từ phthalates. Thực hư chuyện phthalates có tác hại đến sức khỏe trẻ em thế nào?