Tag:

Quế Minh

TTCT - Đất Quế Sơn (Quảng Nam) từng nổi tiếng với các làng nghề đã có từ hơn 400 năm trước, một thời vang bóng xứ Đàng Trong. Nhưng qua bao cuộc chiến tranh, những làng nghề ly tán dần, nghề cha truyền con nối không giữ được, phương tiện sản xuất không còn, và quan trọng hơn cả, cũng chẳng còn mấy ai tâm huyết với nghề.