Tag:

Quĩ truyền thông Đông Dương

TTCN - Tim Page là một huyền thoại của làng báo thế giới trong chiến tranh VN: ông bị trúng đạn bốn lần thập tử nhất sinh, bị thương không biết bao nhiêu lần, mất một miếng não to bằng trái cam, có lúc tưởng chừng đã mất trí. Nhưng cái di sản bất tử của ông lại là những hình ảnh khắc khoải của xung đột, đau khổ và sự tồn tại của một tinh thần nhân bản.