Tag:

Quốc hội khóa XIV

TTCT - Trả lời TTCT, TS Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng Quốc hội khóa XIV sẽ là một khóa “nặng” với nhiều nhiệm vụ nặng nề đặt ra từ bối cảnh này mà ngay kỳ họp đầu tiên này đã có nhiều chuyện cấp bách, nghiêm trọng cần giải quyết.