Tag:

Quyền được nói

TTCT - Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Dĩ nhiên, những lời khen dành cho Olympic kỳ này khác hẳn so với các kỳ trước đây.