Tag:

Quyền được quên

TTCT - Tuần qua, Quốc hội EU đưa ra thảo luận một điều luật được gọi là “Quyền được quên”, cho phép các công dân trong khối được phép xóa bỏ vĩnh viễn những thông tin, hình ảnh cá nhân trên mạng mà họ không muốn lưu giữ vì một lý do nào đó.

TTCT - Hãy gõ tên mình vào Internet, có thể bạn sẽ bất ngờ phát hiện rằng mình có thể có nhiều thứ cần phải dọn dẹp!