Tag:

Quyền được yêu thương

Trên TTCT số 44, trong bài “Con cái chúng ta “bị xâm hại” tự nguyện” phân tích sự ngộ nhận của lứa tuổi teen về chuyện “yêu là cho đi”. Một ngộ nhận khác không kém nguy hiểm: “yêu là sở hữu”...