Tag:

Chiếc lều lớn nhạc rap

TTCT - Nhạc rap đã hình thành và phát triển ra sao, để ngày nay trở thành thể loại âm nhạc có lẽ là tạo ra ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.