Tag:

Richard David Precht

TTCT- GS.TS Richard David Precht nổi tiếng từ tác phẩm Tôi là ai, và nếu vậy thì bao nhiêu? (năm 2007), tác giả nhiều best-seller về tình yêu và đạo đức, còn là một thuyết trình viên nặng ký, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục. Hãy nghe ông chia sẻ về đề tài thú vị này.