Tag:

Robot Sophia

TTCT - Sophia - một “cô gái robot” vừa được trao quyền công dân Saudi Arabia - đang khiến truyền thông tốn giấy mực và xới lại cuộc tranh luận gay gắt về giới hạn của trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển robot.