Tag:

Romain Kecew

TTCT - Romain Kecew quả nhiên là người luôn đặt hứng thú vào những hồi kết của mọi câu chuyện. Trong Lời hứa lúc bình minh (1960), Kecew từng tự hào kể về thành tích viết 20 chương cuối tiểu thuyết khi những chương trước đó vẫn bỏ trắng.